Jezus Chrystus

24.12.15 Komentarze 0


Jezus Chrystus

Narodził się w bólu i pocie, w chłodzie i niewygodach.
W stajni- bo nie było dla Niego miejsca w żadnej gospodzie (Łukasza 2;7)
Król Królów i Pan Panów przyszedł na świat w totalnym ubóstwie.
Mając wszystkie bogactwa stał się skrajnie ubogi, aby swoim ubóstwem nas wzbogacić (II Koryntian 8;9)
Stał się człowiekiem i żył na ziemi pośród nas, pełen miłosierdzia i prawdy (Jana 1;14)
Niektórzy myśleli, że jest tylko człowiekiem. (Jana 10;33)
Inni nadal tak uważają. Nie chcą uwierzyć, że Chrystus przyszedł na świat. (II List Jana 1;7)
W Jezusie jednak zamieszkała cała pełnia boskości. (Kolosan 2;9)
On jest obrazem niewidzialnego Boga (Kolosan 1;15) i w każdym wymiarze doskonale pokazuje jaki jest Bóg. (Hebrajczyków 1;3)
Chociaż był Bogiem, nie obstawał przy swoich boskich prawach, ale wyrzekł się władzy i chwały, przyjmując postać niewolnika i stając się podobny do ludzi.
Poniżył się jeszcze bardziej, kiedy umarł jak przestępca, na krzyżu. (Filipian 2;6-8)

Był Stworzycielem świata, lecz gdy przyszedł na ziemię, świat Go nie poznał (Jana 1;10)
Przyszedł do swojej własności, ale swoi Go odrzucili. (Jana 1;11)
On był, zanim cokolwiek innego powstało. Jest Stwórcą tego co widzialne i niewidzialne, na niebie i na ziemi. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Jego chwały.(Kolosan 1;15-16)
Daruje nam życie i to życie w obfitości i całej pełni. (Jana 10;10)
W  Nim ukryte są niewyczerpane bogactwa mądrości i wiedzy (Kolosan 2;3)

Mesjasz (Mateusza 16;20)
Syn Boga (Mateusza 16;16)
Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju (Izajasza 9;5)
Droga Prawda i Życie (Jana 14;6)
Emmanuel- Bóg z nami (Mateusza 1;23)
Dobry Pasterz, który zna swoje owce, a one znają Jego (Jan 10;14)

W Jego imieniu każdy z nas może mieć życie wieczne, wystarczy, że uwierzy. (Jan 20;31)
Zgodził się wypełnić wolę Ojca (Hebrajczyków 10;9)
Tym się karmił i tym żył. (Jana 4;34)
Został posłany, aby oddać życie za każdego grzesznika. Z miłości. (I Jana 4;10)
Sam nie znał grzechu. Nigdy ani jednego nie popełnił, a jednak wziął na siebie winy całej ludzkości, żebyśmy mogli przed Bogiem stanąć usprawiedliwieni. (II Koryntian 5;21)
Był doświadczony we wszystkim- rozumie nasze słabości, narażony był na takie same pokusy (Hebrajczyków 4;15)
Okazał się jednak zwycięzcą we wszystkim. (Jana 16;33)
Bywał zmęczony (Jana 4;6)
Głodny (Mateusza 4;2)
Płakał (Jana 11;35)
Przechodził przez cierpienia i próby. Dziś może pomóc tym, którzy przechodzą przez trudne sytuacje w swoim życiu (Hebrajczyków 2;18)
Woła każdego, kto jest zapracowany i przeciążony, bo chce dać każdemu wytchnienie. (Mateusza 11;28)
Każdy może w Nim znaleźć ukojenie dla swojej duszy (Mateusza 11;29)

Jego życie na ziemi było życiem modlitwy (Hebrajczyków 5;7)
Wstawał wcześnie rano, jeszcze przed świtem (Marek 1;35), modlił się samotnie na górze (Mateusza 14;23)
Spędzał całe noce na rozmowy ze swoim Ojcem (Łukasza 6;12)

Uzdrawiał chorych (Mateusza 4;24)
Przywracał wzrok niewidomym (Marek 10;52)
a zmarłym darował dar życia. (Marek 5;41)
Na Jego słowo wiatr przestał wiać a burza całkowicie ustała. (Marek 4;49)
Pocieszał bojaźliwych (Mateusza 10;28) i karmił głodnych (Marek 6;44)
Był światłością w ciemnym świecie. (Jan 8;12) 
Światłością, której ciemność nie mogła pokonać. (Jan 1;5)

Jego imię jest ponad wszelkie imiona (Filipian 2;9)
Święty i Sprawiedliwy (Dzieje Apostolskie 3;14)
On jest Tym, który jest i który był, i który ma przyjść. Wszechmogący. (Objawienie 1;8)
Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec (Objawienie 22;13)
Przygotowuje nam miejsce w niebie i przyjdzie znowu, żeby zabrać nas do domu.
Jezus chce spędzić z nami wieczność. Chce, abyśmy byli na wieki tam gdzie On. (Jan 14;3)

Przyjdź, Panie Jezu! (Objawienie 22;20)Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam..

Oczu widzących tylko dobro w drugim człowieku
Dłoni wyciągniętych, by dawać
Ramion gotowych by ofiarować wsparcie
Ust które błogosławią i mówią prawdę
Uszu nastawionych na słuchanie
Nóg, które wytrwale idą drogą do Domu
Serca wypełnionego wdzięcznością za najcenniejszy Dar- Zbawiciela.

Brudnych talerzy po wspólnych posiłkach
Odcisków małych rączek na każdym lustrze
Błota w przedpokoju od wspólnych wypraw
Szkolnych opowieści zapierających dech w piersiach
Kłótni jedynie tych dziecięcych- o klocki i inne błahostki
Żeby było nam szkoda czasu na gniew, złość i nieprzebaczenie.
Chwil, w których w skupieniu patrzymy w oczy i słuchamy z uwagą
Braku miejsca w lodówce i przy kuchennym stole
Jajecznicy o poranku i rosołu w niedzielę
Mądrości, siły i cierpliwości, by wychować kolejne pokolenia
Dodatkowej pary rąk do obcierania łez i naklejania plastrów na zdarte kolana
Kilku godzin w ciągu doby w gratisie
Domu ozdobionego miłością, zawsze otwartego dla innych
Czasu dla siebie

Doświadczania obecności Pana Jezusa jako
Cudownego Doradcy
Mocnego Boga
Odwiecznego Ojca
Księcia Pokoju
Uzdrowiciela
Chleba Życia
Tego, który zaopatrza, zawsze wystarcza i daje ukojenie
Emmanuela- Boga, który jest z nami

Dostrzegania ogromu Bożych Cudów w zwykłej Codzienności

Błogosławionych Świąt Kochani!