Pomimo wszystko..

31.3.16 Komentarze 0


Ludzie są nierozsądni, 
nielogiczni i zajęci sobą, 
KOCHAJ ICH MIMO WSZYSTKO

Jeśli jesteś życzliwy, 
zarzucą ci egoizm i ukryte intencje, 
BĄDŹ ŻYCZLIWY MIMO WSZYSTKO

Jeśli osiągniesz sukces, 
zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. 
OSIĄGAJ SUKCESY MIMO WSZYSTKO

Dobro, które czynisz dzisiaj, 
jutro zostanie zapomniane. 
CZYŃ DOBRO MIMO WSZYSTKO

Jeśli będziesz szczery i uczciwy,
ludzie mogą to wykorzystać przeciwko tobie.
BĄDŹ SZCZERY I UCZCIWY MIMO WSZYSTKO

To, co budujesz latami, 
może runąć w jednej chwili. 
BUDUJ MIMO WSZYSTKO

Jeśli znajdziesz wewnętrzny spokój i szczęście,
niektórzy mogą ci zazdrościć.
BĄDŹ SZCZĘŚLIWY MIMO WSZYSTKO

Ludzie potrzebują pomocy,
ale zaatakują cię, jeśli wyciągniesz do nich rękę.
POMAGAJ IM MIMO WSZYSTKO

Dawaj z siebie to, co najlepsze,
choć często usłyszysz, że to za mało.
DAWAJ Z SIEBIE TO, CO NAJLEPSZE
MIMO WSZYSTKO.

Widzisz.. w ostatecznym rozrachunku,
liczy się tylko to, co było między tobą, a Wszechmogącym Bogiem.

Matka Teresa z Kalkuty